Sorry, This video has been removed by provider
Click here to check for a saved copy on the Wayback Machine


ADALET MESLEK ETİĞİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

" İnsan hakları kavramını ve özelliklerini ifade edebileceksiniz.İnsan haklarının tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz.İnsan hakları kuşaklarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini açıklayabileceksiniz.nsan haklarının korunması mekanizmalarını açıklayabileceksiniz. "