BTC Đại Hội CĐ Nam California vô cớ cấm Phố Bolsa TV vào làm tin tức - p.1

Chương trình Phố Bolsa TV bị ban tổ chức cấm vào làm tin tức trong buổi Đại Hội Cộng Đồng Nam California mà không nêu rõ lý do PHẦN 1 Nhạc nền: " This Is My Life " của AB1