1. సీమాంధ్రలో అధిక మొత్తం లో ఆస్తులు కలిగిన నాయకులు ఎవరో మీకు తెలుసా?

    The declaration of assets by the candidates for the Lok Sabha and Assembly elections a stark reality with big three industrialists in the fray . #Rich #Seemandhra #RichestPoliticians #Congress #TDP #YSRCP మనకు తెలుసు ఎన్నికలలో పోటీ చేయాలనే వ్యక్తులకు సంబందించిన ఆస్తుల వివరాల . . .


    • 2018-05-18 03:45