1. WWE Việt Nam Club

    Thật không thể tin được ! ! ! Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà page đã được 1030 like . Vào ngày nào đó tháng 2 năm 2017 , 1 con người tài năng toàn diện về mọi mặt , 1 tài năng trẻ , 1 tương lai sáng cho ngành admin page có tên là #scorpion đã làm ra page này . Sau đó , anh đã tụ tập , đào tạo những tài năng trẻ như #ambrollins , #ce . . .