1. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 11(Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 11(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 2. phimmoi.net;Cánh Cổng Vũ Trụ tập 18- SGU Stargate Universe Season 18 part1(20-20)

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 1 (2009): Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hà . . .

 3. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 16 (Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 16(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 4. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 15 (Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 15(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 5. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 13(Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 13(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 6. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 14(Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 14(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 7. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 20(Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 20(season 2) [HD-Vietsub]en.

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 8. phimmoi.net:Cánh Cổng Vũ Trụ tập 18 (Phần 2) - Sgu Stargate Universe part 18(season 2) [HD-Vietsub]

  Phimmoi . net; Cánh Cổng Vũ Trụ - SGU Stargate Universe Season 2:Được dẫn đầu bởi nhà khoa học thiên tài Nicholas Rush . Sau khi căn cứ bí mật của họ bị tấn công . một nhóm người dân và binh lính phải chuyển tới một con tàu vũ trụ cổ đại cách Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng , không có cách nào để quay về . Trên hành trìn . . .

 9. 2DOORS

  Really happy to share our latest short documentary now premiering on @nowness (Link to full film: https://www . nowness . com/…/picking-up-the-pieces-hurricane-i…) ------ Picking Up The Pieces : Exploring family , love and human resilience , we follow John & Quiandre as they rebuild their lives in the aftermath of Hurricane Irma - the most powerful storm to ever hit the Caribbean . ------ Produced , D . . .