1. త్వరలోనే ఓ పార్టీకి మద్దతు: కాపు నేత ముద్రగడ ప్రకటన | జనసేనకే అంటున్న రాజకీయ పరిశీలకులు..!!

    Kapu agitation leader Mudragada Padmanabham was made sensational comments . On behalf of the Kapu communities , he said they would announce their support for a party soon . #Mudragada Padmanabham #Kapu agitation #Tirupathi #sensation #janasenaకాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం సంచలన ప్రకటన చేశారు . కాపు సంఘ . . .


    • 2018-09-28 01:05