1. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತಿನಗರ💐😊🎊 on Instagram

    Tamil Nadu - ಇದು ಧಮ್ ಅಂದ್ರೆ . . ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ . . , 😍💐💐( ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ರೂ ಕನ್ನಡದ ಓಬ್ಬ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ . . . ಕೊಟ್ಟ ಎದುರೇಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ😡😡 , , , , ) . . .

  2. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತಿನಗರ💐😊🎊 on Instagram

    Bharathinagara - Finally reached 1k , Tqsm guys 😍😇🥰 , keep supporting us🙏 #manguccha #barjarihudga #mandyahaiklu #mandya #mangalore #bengaluru #mysore #nammamandyagallery #nammamangalore #nammakarnatakamemes #nammabengalurumemes #hassan #tumkur #mallavalli #maddur #padupura #krpete #kannadamovies #kannada #uttarkarnataka #hubli #darvada #memspages #bharathinagara #kmdoddi #nammahemmey . . .