1. Vietnam War: The Helicopter War

  http://www . realwarhistory . com The first American combat troops in Vietnam were Marines . They started to arrive in March of 1965 . By October , the 173rd Airborne and the 1st Air Cavalry were there , and they bought their choppers with them . By the end of December , total US strength in Vietnam had jumped from 23 , 000 to 181 , 000 men . And everywhere the low rhythmic pulse of whirling blades echoed throu . . .


  • 2018-09-01 00:00
 2. Next In Q Podcast - The Man Who Knew Bin Laden - Quilliam's Noman Benotman in a conversation with Dr Muhammad Fraser Rahim

  LISTEN to Quilliam International's brand new podcast 'Next in Q' featuring Quilliam's President Noman Benotman & hosted by Executive Director Dr Muhammad Fraser Rahim . In this podcast , Noman describes the man behind the monster & his own journey out of extremism . Tune in to Next in Q to hear more from . . . The Man Who Knew Bin Laden . #Neverforget Listen to our ' #NextinQ' podcast here: http://journal . . .


  • 2018-09-11 00:00
 3. Walang tinapay sa mesa kung hindi aalsa ang masa.

  ANG PAGLABAN AY PAGKILOS Laganap na kahirapan habang si Imelda nama'y abala sa mga luho at kapritso niya . Kabi-kabila ang korupsyon , malawakan ang paglabag sa karapatang pantao at tahasang pagsikil sa demokratikong karapatan ng mamamayan . Gayunman , ang mismong lagim na inihasik ng ML ang lalong nagpasidhi at nagpaalab sa mga ningas ng pagbabago . Baon ang mga aral ng aktibismo mula sa panahon n . . .


  • 2018-11-16 00:00