1. ప్రభుత్వం నాన్చుడుతో ఇంటిదారి పడుతున్న అభ్యర్థులు

    The unemployed candidates are being depressed by the state government attitude on the issuance of DSC notification regarding teacher posts . #andhrapradesh #amaravathi #dscnotification #issue #depression #stategovernment #attitude #teacherposts ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన డిఎస్సీ నోటిఫికేషన్ . . .


    • 2018-08-27 03:31