1. Song Ji Hyo Viet Nam Fans Club

    181116 Ji Hyo tại buổi công chiếu VIP movie #Unstoppable tối nay~ Cái mũ thỏ thứ 3 được tặng , còn có tặng lén thêm cái nào không hơm biết 😆 Ji là Ji bị ghiền nhấn 2 cái tay thỏ vẫy vẫy 😂 . Đáng yêu quá 😻 Cre gongeunjoo -Me-