1. చంద్ర బాబు వేసిన రోడ్లపై జగన్ హై జంప్...!

    YSR Congress president YS Jagan Mohan Reddy will begin his six-month Praja Sankalpa Padayatra on November 6 . A part of this yatra jagan did high jump at vijayanagaram dist . this video going viral now . #YSJagan #Highjump #YSRCP #PrajaSankalpaPadayatra #vijayanagaram విజయనగరం పాదయాత్ర లో భాగంగా జగన్ సాహసాలు చేసారు . . . .


    • 2018-10-09 01:46