BTS's V kêu gọi chấm dứt bắt nạt học đường

Thành viên của nhóm nhạc BTS - V kêu gọi mọi người giúp đỡ những người bị bắt nạt học đường thông qua chiến dịch " Love Myself " BTS's V call on everybody to help end violence in school through Love Myself Campaign. #EVAC #EndBullying #EndViolenceinSchool #LoveMyself