@bii_nable2001

mình là một con Wannable nhưng lại bị trúng lời nguyền của #sope liệu các cậu có kì thị!?:)) #army #wannable #queenking_edit #bii_nable

♬ nhạc nền - Bii_Mập♥️ - ʚBiiɞツ

Bii_Mập♥️ (@bii_nable2001) on TikTok mình là một con Wannable nhưng lại bị trúng lời nguyền của #sope liệu các cậu có kì thị!?:)) #army #wannable #queenking_edit #bii_nable

nhạc nền - Bii_Mập♥️