Hãy tag người các cậu cho là dễ thương nhất khi nói chuyện với các cậu. #b_h_team #kittens_team #Fun_team #Green_Team #otp_team #teamkhoainuong #littlewolf_team #Tyest_team #Theblendteam #Devil_team #team_Lovely_ #tiemtraa_ #Yun