Hearts of Iron IV - Dev Tarihsel MP-Macar Tankları ile Blitzcrank.