Phòng chống bắt nạt học đường

Bạn có thể bị bắt nạt vì chẳng vì lí do gì , hoặc bất kể lí do gì được cho là khác lạ. Nhưng bất kể vì lí do gì , đó không phải là lỗi của bạn. ---- You can be bullied for no reasons , just being strange. But whatever the reason is , it's not your fault #ENDviolence #EVAC #EndBullying Nguồn: Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em