Sự im lặng

Nếu các câu chuyện trong trường học được đưa xây dựng thành một cuốn truyện tranh siêu anh hùng , thì thế lực đen tối đằng sau các nhân vật phản diện là ai? Hãy phá vỡ sự im lặng và lên tiếng. If your school life could be turnt into a Super hero comic , what is the dark force behind the supervillain? Speak up , break the silence. #ENDviolence #EVAC #EndBullying