รายการเพื่อนคู่คิด

“เป็นเกษตรกรก็รวยได้ ถ้าบริหารและจัดการเป็น” คำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงค่ะ เพราะถูกพิสูจน์แล้วจากการลงมือทำมากว่า 20 ปี ของสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ จากการเป็นเพียงเกษตรกรผลิตแก้วมังกรขายพ่อค้าคนกลาง แต่เมื่อแสวงหาโอกาสและองค์ความรู้เพิ่มเติม ก็นำมาสู่การเป็นผู้ส่งออกแก