కేసుల‌కు సంబంధించి బాబుకు ద‌మ్ముంటే అసెంబ్లీలో కాకుండా బ‌య‌ట మాట్లాడాలి.

కేసుల‌కు సంబంధించి బాబుకు ద‌మ్ముంటే అసెంబ్లీలో కాకుండా బ‌య‌ట మాట్లాడాలి.  [more]