Уктасан деле чуркасан деле ыйласан деле жыргасан деле отор экен бул турмуш

Уктасан деле чуркасан деле ыйласан деле жыргасан деле отор экен бул турмуш