வேளாண் துறைக்கு 8 ஆயிரத்து 916 கோடி ஒதுக்கீடு

வேளாண் துறைக்கு 8 ஆயிரத்து 916 கோடி ஒதுக்கீடு #tnbudget #admk #agriculture #2018Connect with Sathiyam TV online: http://sathiyam.tvFacebook: https://www.fb.com/SathiyamNEWS Twitter: https://twitter.com/SathiyamNEWSWebsite: http://www.sathiyam.tvGoogle+: http://google.com/+SathiyamTV