აცადე შე შობელძაღლო (Let it be so, even shobeldzaghlo) ;)

by black coub ( These crabs are inseparable 😂😭 Credit: Newsflare )