💙jhaye mumay 😎‏ 

Magaling din sa ninja moves si Javier at Francine ha #TheGiftTulay  [more]