💙jhaye mumay 😎‏ 

Because " You are the Reason " ! @aldenrichards02 At namigay na naman sya ng jacket na kinailangan pang awatin ng mga guard ang nag agawan sa jacket hehehe. #AldenRichards #TheGiftBalak  [more]