💙jhaye mumay 😎‏ 

Nay Straw , gusto lang talaga nya hanapin ang Tatay nya. Hindi kayo iiwan ni Sep. Mahal na mahal kayo ni Sep. Pagbigyan mo na. #TheGiftLarawan  [more]