💙jhaye mumay 😎‏ 

Lola Char , akala ko mabanggit mo na si Mrs Marcelino haha #TheGiftLarawan  [more]