Sorry, This video has been removed by provider
Click here to check for a saved copy on the Wayback Machine

Веселись и развивайся on Instagram

Новый прогресс ! 😊 Отточил полтораху с локтя и получилась связь: Гелик супер меном➡️двойной гелик через голову➡️полтора твиста с локтя🔥⚡🤸‍♂️ #pavel_taiga @pavel_taiga 🔹 #bboy #bboys #bboying #silverbackbboyevents #bboylife #bboyworld #bboylifestyle #bboystyle #bboy4life #bboystance #libboys #bboyingofficial #bboyofficial #bboybattle #truebboys #bboyjam #bboyordie #bboyevan #bossmobbboyz #bboynation #bboyfreeze #bboysummit #bboyforlife #mtbboy #bboykids #bboycomedy #abstractbboy #bboysummit2018 #bboylancer