Sorry, This video has been removed by provider
Click here to check for a saved copy on the Wayback Machine

Веселись и развивайся on Instagram

❗💢NEW💢❗ Ни как не ожидал , что я сделаю подобное , но получилось , с гелика , полтора твиста с рук😃 #pavel_taiga @pavel_taiga 🔹 #bboy #bboys #bboying #silverbackbboyevents #bboylife #bboyworld #bboylifestyle #bboystyle #bboy4life #bboystance #libboys #bboyingofficial #bboyofficial #bboybattle #truebboys #bboyjam #bboyordie #bboyevan #bossmobbboyz #bboynation #bboyfreeze #bboysummit #bboyforlife #mtbboy #bboykids #bboycomedy #bboysummit2018 #bboylancer #bboyhannibal